ОСНОВНИ ИДЕЙНИ ПРИНЦИПИ
            
Форма на управление:

•    България е страната на Българския народ. Следователно водещата роля и правото да ръководи държавата принадлежи на този народ.
 
•    Ние искаме силна централизирана държавна власт, съсредоточена в ръцете на достойни и отговорни към съдбата на нацията Българи.

•    Ние отхвърляме сегашната многопартийна парламентарна демокрация като форма на управление, която е компрометирана, не кореспондира с манталитета и историческите нужди на Българския народ и като такава се явява вредна за съдбините му.

•    Политическите партии, вместо да водят национално отговорна политика, обслужват тяснопартийни интереси и разделят Българската нация. Затова ние искаме разтурване на всички политически партии и всички организации, подкопаващи устоите на Българската държава и общество.

•    Ние сме за работещо Народно събрание, съставено от професионалисти, избирани на регионален принцип и от компетентни в своята област представители на отделните съсловия и професии.


Стопанство:

•    Средствата за производство и националнoто стопанство могат да бъдат както частни, така и държавни.

•    Стратегическите отрасли от икономиката и обществения живот са приоритет и собственост на Българската държава.

•    България ще развива търговско-икономически отношения с всички държави, с които има взаимен интерес, без значение дали са капиталистически или социалистически, християнски по вероизповедание или мюсюлмански.

Армия:

•    Ние искаме модерно въоръжена, наборна армия за всички младежи и девойки.

Религия:

•    Българската нация е разделена на различни вероизповедания и затова държавата не може да има специално отношение към нито една религиозна общност. Наш дълг е да обединим всички Българи под едно знаме без оглед на тяхната религия. Всички Българи без оглед на тяхното вероизповедание са длъжни да работят задружно за благоденствието на своя народ и Българската държава.

Образование, наука, култура и изкуство:

•    Ние сме за съхраняване на Българските традиции, култура и изкуство. Всички „западни” и други чужди влияния трябва да бъдат сведени до минимум.  

Българското етническо землище:

•    Отечеството ни е по-голямо от Р. България. Българските малцинства извън пределите на Р. България са неразделна част от Българския народ и държавата трябва да защитава техните интереси с всички средства.  
БЪЛГАРИЯ - това са Мизия, Тракия, Добруджа и Македония.

Грижа за Българската природа и здравето на народа:

•    Най-голямото богатство на България е нейния народ. Затова основната задача на държавата е да се грижи за здравето на своите граждани и да осигури благоденствие и понататъшно развитие на своя народ.

•    Грижата за Българската природа е грижа за Българския народ. Ние искаме да опазим околната среда, защото не можем да приемем да живеем сред мръсотия и боклуци, да дишаме отровен въздух и да се храним с нездравословна храна.ВИДЕО

КАРТА

 

Централен щаб:
гр. София, бул. "Стефан Стамболов" № 5
0888. 215. 375