На 22 април се състоя пролетния Национален сбор на БНС-НД. В гр. Хисаря присъстваха представители на Организацията от София и други градове.  

Наред с обсъжданията отнасящи се до международната и вътрешнополитическата обстановка, се взеха и следните решения:

1. Български Национален Съюз се разграничава категорично от т.н. „Обединени патриоти”. БНС изисква от всички свой членове – редови и водачи, във всичките си изяви и изказвания да се разграничават от политиката на АТАКА, НФСБ и ВМРО.

2. Организационните знамена на БНС се променят както следва:
- червено знаме с бял кръг, който има черен кант, в който е вписано „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ”. В белия кръг има кръстосани меч и чук, с контур и оцветени в черно. В горния край на знамето по хоризонтала е изписано на два реда – на първия със ситен шрифт, а на втория с едър „България над всичко”. В долния край на знамето е изписано на два реда – на първия със ситен шрифт, повтарящо се, а на втория с едър, веднъж „Свобода или смърт”.
- четирицветно знаме – хоризонтално разположени ивици в черно, бяло, зелено, червено, разделени по равно, като на черния цвят са изписани послания различни за всяко знаме. 
В центъра на останалите три цвята са поставени кръстосани меч и чук, с контур и оцветени в черно.

3. Всеки регионален легион трябва да има свой организационен щандарт, който представлява квадратен плат с диагонално разположени от дясно на ляво цветове – бял, зелен, червен, в центъра на които са поставени кръстосани меч и чук, с контур, оцветени в черно и обградени със златен дъбов венец. Знамето виси на хоризонтална тръба, закрепена посредством черно, бяло, зелено, червен шнур към обозначителната кутия прикрепена за отвесната дръжка. На всяка обозначителна кутия се изписва името на съответното населено място и знакът на рода Дуло – основателите на Българската държава. Щандарта завършва с връх - метален лъв, който държи в лявата си лапа сноп стрели, а в дясната меч. От двете страни на знамето висят черно, бяло, зелено, червени пискюли.

4. БНС отчита нуждата от структури, които да организират и възпитават младежта. 
Необходимостта от такива младежки организации е особено належаща в днешно време, когато Българския национализъм е злепоставят както от познатите „патриотични” фалшификати, така и от множество принципно добронамерени националистически организации, които обаче поради липса на опит и знания, повече вредят на борбата ни, отколкото помагат.
В тази връзка БНС припознава организациите КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и СНОП, и се наема да подпомага дейността им с каквото може.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ

ВИДЕО

КАРТА

 

Централен щаб:
гр. София, ж.к. Младост 1, блок 30/2/10/76
0888. 215. 375

ХОРА КАТО ТЕБ И МЕН

Борис Филипов Иванов - Орг. секретар

Бисер Андреев - Касиер